MADDE 1- TARAFLAR 1.1- SATICI Unvanı: Aziz Şekerdil
Telefon: +90 0506 165 80 46
Adres: KazımDirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No:72 Daire:103 Lobiparlas Avcılar Plaza BORNOVA/İZMİR
E-mail: ankakite@gmail.com.tr

1.2 -ALICI
Sistem’de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Sistem tarafından satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan.

1.3 – HİZMET
Alıcıların, “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ankakite.com tarafından, Sistem içerisinde ortaya konulan uygulamaların tümüdür.

ankakite.com Alıcıların “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere gerektiği ve dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve uyarlamalar yapabilir. ankakite.com Tarafından yapılan bu değişiklikler ve uyarlamalarla ilgili olarak alıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar ankakite.com tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından alıcılara duyurulur.
Güvenli Ticaret ve Güvenli Ödeme Sistemi:
Alıcı ve arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak “Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde ankakite.com tarafından sağlanan hizmetlerin tümüdür.
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI ’ya ait ankakite.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı dekontta nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
3.1- “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile Sistem içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak ankakite.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Alıcı, “Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Sistem içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Alıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kredi kartına İade Prosedürü:
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Müşteri ürünü kaç taksit ile aldıysa banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapabilmektedir. Aziz Şekerdil (ankakite.com) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterinin kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Aziz Şekerdil (ankakite.com) Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Aziz Şekerdil (ankakite.com), bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup üye işyeri yani Aziz Şekerdil (ankakite.com) ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade Aziz Şekerdil (ankakite.com)’in Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
3.2- Teslimat Şekli ve Adresi:
Teslimat UPS KARGO şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün UPS KARGO şirketinde beklemiş olması ve/veya UPS Kargo’nun SATICI ‘ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
Kargo Ücreti: 75.00TL ve üzeri tutardaki alım işlemlerinde SATICI tarafından karşılanır, 75.00TL ve altı tutarlardaki alım işlemlerinde ALICI tarafına +7TL kargo ücreti otomatik olarak yansıtılır.
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, ankakite.com İnternet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise; teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf kabul edilir. 4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde transfer giderleri ALICI’ya aittir. 4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar (ayıplı), garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde malı ret-ederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir (bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2). Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti ret-ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, KKTC ve yurt-dışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı ret-ederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
– Olağan sürecinde kırılan, çatlayan, dağılan tüm ürün ve ürün parçaları
– Hür türlü kozmetik ürünleri
– Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs.), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir.
Güneş gözlükleri ve hassas tüm materyale sahip ürünler için;
Ürünler 2 aşamalı kontrolden (faturalandırma ve kargolama) geçerek sorunsuz, defosuz olarak gönderilir.
Kargoyu teslim alma aşamasında, ürünü inceleyiniz, çizik, kırık, çatlama ya da herhangi bir arıza var ise kesinlikle teslim almayarak, aynı adrese gönderimini sağlayınız. Teslim aldığınız gözlüklerde bu sakıncalı durumların yaşanmadığını kabul etmiş olursunuz ve kesinlikle iadesi (iade şartları gereğince) ve değişimi gerçekleştiremezsiniz.
Sorunsuz olarak kabul ederek teslim aldığınız gözlüğünüzü, iade şartlarına uygunluk çerçevesinde (kırık, çizik, çatlama, kırılma vb. tüm hasar yaratan durumlar hariç) 7 gün içinde iade edebilir ve/veya değişimini yapabilirsiniz.
MADDE 7 – SİPARİŞ İPTAL ŞARTLARI
Ödemesi yapılan ya da henüz yapılmayı bekleyen tüm siparişlerinizi kargoya teslim edilmediği sürece (Ürün kargoya teslim edildiğinde mail yolu ile ürünün hangi kargoya ve hangi kargo numarasıyla verildiğini ayrıntılı olarak işleyen bir mail alırsınız) iptal edebilirsiniz. Üzerinde herhangi bir değişiklik, montaj vb. kalıcı değişiklikler yaptırdığınız ödemesi alınmış ürünler, tekrar satışa sunulamayacak özellik taşıyacak şekilde değişime uğratılması müşteri tarafından istenmiş ürünlerin iptali yapılmaz. Kargoya verilmiş tüm ürünler için iptal işlemi değil iade ya da tercih dahilinde değişim prosedürü uygulanır. Diğer tüm durumlarda sipariş iptalleriniz için adresine yada +90 0506 165 80 46 ile Müşteri Hizmetlerine ulaşılması gerekir.
MADDE 8- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’ nun 106-108. Maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf müteferrik olarak ad olunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası gereğince satıcı ankakite.com sipariş konusu mal ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.
ankakite.com işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, ankakite.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir).
MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.